W ramach projektu  planuje się utworzenie Klubu dziecięcego i zapewnienie w nim 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, uczestników projektu. ,

W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja oraz dostosowanie budynku i pomieszczeń w lokalu przeznaczonym na potrzeby klubu, wyposazenie klubu, bieżące funkcjonowanie.