Polityka prywatności

Administratorem i Operatorem serwisu internetowego www.salonbebeauty.pl jest Halina Ogonowska., przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Hurt-Detal Halina Ogonowska ul. Okrężna 6a 83-200 Starogard Gdański, NIP: 5920009663…..

Niniejsza polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z serwisu i usług oferowanych przez naszą firmę, jak również wyrazem przestrzegania przez nas zasad ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

I.

Korzystając ze strony internetowej Salon Be Beauty, wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszej polityki prywatności.

Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej Salon Be Beauty podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże przesłanie określonych danych może okazać się niezbędne, jeśli zechcecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług fryzjerskich, kosmetycznych, opiekuńczych oraz edukacyjnych lub wydarzeń,  co oznacza, że dane pozostawione w celach kontaktowych mogą zostać przez nas przekazane do miejscowo właściwej dla Państwa placówki edukacyjnej Bystrzak Akademia Twórczego Rozwoju a także do Salonu Be Beauty

II.

Zbieramy wyłącznie dane, które przekazują Państwo świadomie i dobrowolnie w celu korzystania z funkcji lub użytkowania określonego elementu strony internetowej Salon Be Beauty, na przykład w celu umożliwienia Państwu otrzymywania powiadomienia, kiedy składają Państwo zapytania dotyczące informacji o oferowanych usługach, zadają pytania lub przesyłają informacje zwrotne drogą e-mail. W wielu przypadkach informacje te mogą obejmować zbieranie danych osobowych, jednak są one wykorzystywane wyłącznie w celach, do których je Państwo przekazują. Dane te nie są przekazywane poza salon oraz poza sieć placówek edukacyjnych Bystrzak Akademia Twórczego Rozwoju, odsprzedawane ani udostępniane osobom i instytucjom trzecim. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

III.

Serwis www.salonbebeauty.pl korzysta z plików cookies.

Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. „Cookie” to plik zawierający dane, umieszczany w Państwa urządzeniu w trakcie wizyty na stronie internetowej. Pliki cookie oraz podobne technologie mogą poprawiać jakość odbioru usług przez użytkownika poprzez zapisywanie preferencji, personalizację Państwa doświadczenia online, a czasami poprzez przesyłanie Państwu reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań.

Strona internetowa Salon Be Beauty wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Podczas pierwszych odwiedzin na stronie internetowej Salon Be Beauty zostaną Państwu wyświetlone przyciski, umożliwiające zezwolenie na używanie plików cookie przez stronę lub uzyskanie dodatkowych informacji na temat tych plików. Jeżeli wybiorą Państwo opcję „akceptuję”, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookie na naszej stronie i mogą Państwo kontynuować jej przeglądanie.
Nie mają Państwo obowiązku akceptowania plików cookie podczas odwiedzin strony internetowej Bystrzak Akademia Twórczego Rozwoju, jednakże odrzucenie niektórych plików cookie może spowodować, iż nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji strony.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies, jednakże możecie Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

IV.

W celu ochrony bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych osobowych utrzymujemy stosowne środki ostrożności oraz stosujemy zabezpieczenia w postaci: szyfrowania, ograniczania dostępu oraz pseudonimizacji. Pomimo, iż stosujemy środki bezpieczeństwa, ułatwiające ochronę danych osobowych przed nieupoważnionym ich ujawnieniem, nadużyciem lub zmianami, należy pamiętać, że żadna transmisja danych w Internecie nie jest całkowicie bezpieczna ani wolna od błędów. Z powyższych względów nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza naszą racjonalną kontrolą.

V.

Zapewniamy Państwu możliwość sprawdzania, poprawiania i aktualizowania danych osobowych, które są nam przekazywane przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej Salon Be Beauty lub przy pomocy mechanizmów komunikacji zwrotnej zapewnionych na naszej stronie internetowej, lub kontaktując się z nami drogą e-mailową, lub na piśmie, kierując korespondencję na adres …………………………………………………………………………………………………………..

VI.

Okres, w jakim przechowywane będą dane osobowe, jest zmienny i zależy od celu oraz sposobów wykorzystywania zbieranych danych. Dane przechowujemy przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla celów dla których dane zebrano.

VII.

W każdym czasie Państwo zażądać usunięcia części lub wszystkich pozostawionych przez Państwa informacji. Żądanie to zrealizujemy bez zbędnej zwłoki, chyba że informacje których usunięcia Państwo zażądacie okażą się niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z nami umowy.

Zapewniamy Państwu możliwość sprawdzania, poprawiania i aktualizowania wszelkich informacji, które są nam przekazywane przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej Salon Be Beauty lub przy pomocy mechanizmów komunikacji zwrotnej zapewnionych na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami drogą e-mailową, lub na piśmie, kierując korespondencję na adres ………………………………………………………..

VIII.

Zmiany dotyczące polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie oraz bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany będą obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych jakie będziemy zbierać po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie polityki.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt drogą e-mail lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: ……………………………….

salonbebeauty
Call Now Button